Fordeling av dokumenter i Public 360

Hvordan delegere dokumenter mottatt ved din enhet/seksjon til saksbehandler i Public 360