Tagget med saksbehandlere

Fordeling av dokumenter i Public 360

229 views 7. februar 2019

Hvordan delegere dokumenter mottatt ved din enhet/seksjon til saksbehandler i Public 360