Flerspråklighet i voksenklasserommet

Astrid Stotesbury og Silje-Jennifer Mcdonald Bygland deler erfaringer fra sitt samarbeid med morsmålsassistenter i klasserommet.
Astrid og Silje er lærere i voksenopplæringen i et klasserom der deltakerne har lite eller ingen skolebakgrunn. De har ansatt to morsmålsassistenter som sammen behersker flere av klassens språk.