Engelsk på lærerutdanningen

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Videoen gir et innblikk i fordypningsfaget i engelsk på grunnskolelærerutdanningen, og retter seg mot studenter som skal gjøre et fagvalg.