Digitalt allmøte for ansatte 26. april 2023

Velkommen til digitalt allmøte med rektoratet ved OsloMet<https://ansatt.oslomet.no/hva-skjer/-/hva-skjer/digitalt-allmote-for-ansatte>!

Rektoratet inviterer alle ansatte til et nytt digitalt allmøte, der de vil snakke om hvordan universitetet forholder seg til ChatGPT, og litt om status for pågående arbeid og planer fremover.