Digitalt allmøte for ansatte 26. april 2023

Velkommen til digitalt allmøte med rektoratet ved OsloMet!

Rektoratet inviterer alle ansatte til et nytt digitalt allmøte, der de vil snakke om hvordan universitetet forholder seg til ChatGPT, og litt om status for pågående arbeid og planer fremover.