Tagget med rektor

Digitalt allmøte for ansatte 26. april 2023

182 views 26. april 2023

Velkommen til digitalt allmøte med rektoratet ved OsloMet! Rektoratet inviterer alle ansatte til et nytt digitalt allmøte, der de vil snakke om hvordan universitetet forholder seg til ChatGPT, og litt om status for pågående arbeid og planer fremover.

Nina speaks to the student assistants

117 views 20. september 2021

Nina speaks to the student assistants, with english subtitles.

Nina taler til årets nye studentassistenter

196 views 9. september 2021

Rektor taler til årets nye studentansatte.

Julehilsen fra rektoratet

351 views 22. desember 2020

Julehilsen fra Curt, Nina og Per Martin. Jula 2020