Bruk av nyheter for å utvikle kritisk tenkning

Hvordan kan arbeid med nyheter bidra til å utvikle kritisk tenkning?

Erik Ryen drøfter i denne sesjonen om muligheter og utfordringer knyttet til arbeid med nyheter på ulike alderstrinn. Et sentralt fokus vil være hvordan aktuelle saker kan bidra til å knytte elevenes interesser til overordnede, faglige temaer og begreper, på en måte som både fører til læring og til kritisk bevissthet. Sesjonen er relevant for alle alderstrinn.