Bruk av kontrakter lovlig, riktig og fornuftig

Dette foredraget er en del av seminaret som ble holdt 9.–10. mars 2022 i regi av forsknings- og innovasjonsprosjektet «Kjøp bærekraftig», et prosjekt der forskere og anskaffelsesavdelingen i DFØ skal hjelpe offentlige organisasjoner å kjøpe mat og cateringtjenester mer bærekraftig.
I dette foredraget forteller Nicolaas Stijn Groenendijk, professor i innovasjon og virksomhetsutvikling ved OsloMet, om bruk av kontrakter i bærekraftige anskaffelser. Den behandler ikke direkte innkjøp eller spørsmålet om (store) kontrakter skal benyttes eller ikke. Den forutsetter at de blir brukt, og ser så på hvordan man håndterer anskaffelser ved hjelp av kontrakter på en smart måte.