Broen til Framtiden 2016 3 av 17 - De glemte flyktningene

Publisert 2016

Jan Egeland, Flyktninghjelpen – De glemte flyktningene

Mennesker flykter allerede på grunn av naturkatastrofer og manglende levegrunnlag, men får sjelden eller aldri flyktningstatus. Hva vil de voksende klimaendringene gjøre for sårbare mennesker verden over?