Broen til Framtiden 2016 14 av 17 - Karbonfangst og lagring i jord

Publisert 2016

Jord- og skogbruk –Gull i grønne skoger og helt på jordet.

Når du reiser gjennom Norge er det påfallende hvor grønt dette landet er. Men er det kanskje sånn at i skogen og jordbruket skjuler det seg mange framtidige grønne arbeidsplasser?

Broen til framtiden 2016

Adam O’Toole (Nibio): Karbonfangst og lagring i jord. Naturens egen metode med uante muligheter.