Åpen dag: Faglærer i kroppsøving og idrettsfag

Pål snakker om studiet Faglærer i kroppsøving og idrettsfag