7 av 8 - Ungdatakonferansen 2021 - Generasjon og prestasjon

  1. En videosnutt med intervjuer av ungdom
  2. Andreas Borud introduserer:
  3. Utviklingssamtalen som «vennlig» maktutøvelse. – Kristinn Hegna, Institutt for pedagogikk, UiO.
  4. Ungdomsidrettens spenninger. – Åse Strandbu, Institutt for idrett og samfunnsvitenskap, NiH.
  5. Det politiske generasjonsgapet. – Johannes Bergh, Institutt for samfunnsforskning

Årets Ungdatakonferanse vil gi et bredt bilde av hva som står på spill for ungdom i dag. Det skal handle om noen tydelige tendenser – som krav til prestasjon, nye politiske strømninger og det digitale livet. Samtidig vil vi vise fram kompleksiteten. En viktig lærdom er at pandemien har truffet ungdom ulikt. Ungdom har forskjellig utgangspunkt, foreldre med ulike ressurser og de vokser opp i lokalsamfunn med helt ulike særpreg. Dette har betydning for hvordan de møter samtiden og hvordan samtiden preger dem.