5 av 8 - Ungdata 2021 - Skyld skam og frihet

  1. Andreas Borud introduserer:Monika Grønli Rosten som har en samtale med Abid Raja og Nancy Herz.
  2. Årets Ungdatakonferanse vil gi et bredt bilde av hva som står på spill for ungdom i dag. Det skal handle om noen tydelige tendenser – som krav til prestasjon, nye politiske strømninger og det digitale livet. Samtidig vil vi vise fram kompleksiteten. En viktig lærdom er at pandemien har truffet ungdom ulikt. Ungdom har forskjellig utgangspunkt, foreldre med ulike ressurser og de vokser opp i lokalsamfunn med helt ulike særpreg. Dette har betydning for hvordan de møter samtiden og hvordan samtiden preger dem.