3 av 8 - Ungdatakonferansen 2022 - Digitale ungdomsliv

1 - Konferansier Linn Stalsberg introduserer
2 - Ungdoms digitale hverdagsliv
      Christer Hyggen , Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet – storbyuniversitetet