3 av 8 - Ungdatakonferansen 2022 - Digitale ungdomsliv

  1. Konferansier Linn Stalsberg introduserer
  2. Ungdoms digitale hverdagsliv Christer Hyggen , Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet – storbyuniversitetet