3 av 4 Ungdatakonferansen 2018

Ungdatakonferansen er en årlig møteplass mellom ungdomsforskere og praksisfeltet, der målet er å få mer kunnskap om trender og utviklingstrekk i ungdomstida.

Del 3 av 4 videoer fra Ungdatakonferansen 2018.

  1. Fra lek til alvor?
  2. Om å ha det gøy og sosialt i idrettslag – Trygve Beyer Broch, Høgskolen i Innlandet
  3. "Ikke kontrollér meg" – erfaringer fra egenorganisert idrett – Reidar Säfvenbom, Norges idrettshøgskole
  4. Trening og kroppsbilde. Utfordringer og muligheter – Christine Sundgot-Borgen, Norges idrettshøgskole