3 av 4 Ungdatakonferansen 2018

Ungdatakonferansen er en årlig møteplass mellom ungdomsforskere og praksisfeltet, der målet er å få mer kunnskap om trender og utviklingstrekk i ungdomstida.

Del 3 av 4 videoer fra Ungdatakonferansen 2018.

1 - Fra lek til alvor?

2 - Om å ha det gøy og sosialt i idrettslag – Trygve Beyer Broch, Høgskolen i Innlandet

3 - "Ikke kontrollér meg" – erfaringer fra egenorganisert idrett – Reidar Säfvenbom, Norges idrettshøgskole

4 - Trening og kroppsbilde. Utfordringer og muligheter – Christine Sundgot-Borgen, Norges idrettshøgskole