3 av 3 Ungdatakonferansen 2016

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Ungdatakonferansen er en årlig møteplass mellom ungdomsforskere og praksisfeltet, der målet er å få mer kunnskap om trender og utviklingstrekk i ungdomstida.

Del 3 av 3 videoer fra Ungdatakonferansen 2016.

1 - Vennskapets skyggesider

2 - Vennskap og mobbing, Dan Olweus, Universitetet i Bergen 

3 - Skjult mobbing, Ingunn Marie Eriksen, Nova, Høgskolen i Oslo og Akershus 

4 - Jenters opplevelser med uønsket beføling fra venner og bekjente 

Kari Stefansen, Nova, Høgskolen i Oslo og Akershus 

5 - Spørsmål fra salen til panelet