2 av 2 Ungdatakonferansen 2014

Publisert 2017

Ungdatakonferansen er en årlig møteplass mellom ungdomsforskere og praksisfeltet, der målet er å få mer kunnskap om trender og utviklingstrekk i ungdomstida.

Del 2 av 2 videoer fra Ungdatakonferansen 2014.

 1. Helse, rus og kriminalitet itrnoduksjon.
 2. Psykisk helse, Ragnhild Bang Nes, Folkehelseinstituttet
 3. Selvskading, Carina Fjelldal-Soelberg, Universitetet i Nordland
 4. Ungdomskriminalitet, Elisabeth Myhre Lie, Politihøgskolen
 5. Rus, Willy Pedersen, Universitetet i Oslo
 6. Spørsmål til innlederne Inklusjon og deltakelse
 7. Inklusjon og deltakelse introduksjon
 8. Idrettsungdom, Åse Strandbu, Norges Idrettshøgskole
 9. Politisk deltagelse, Guro Ødegård, Institutt for samfunnsforskning
 10. Frafall i videregående, Arnstein Mykletun, Folkehelseinstituttet
 11. Unge Utenfor, Cecilie Høj Anvik, Nordlandsforskning
 12. Spørsmål til innlederne Nye rammer for unge liv
 13. Oppsummerende kommentarer, Mattias Øhra, Høgskolen i Buskerud og Vestfold