1 av 6 - Introduksjon: Å høre til – Om inkludering av hørselshemmede elever i bostedsskolen

Publisert 2020

Gro Hege Saltnes Urdal, Ingeborg Skaten og Inger Birgitte Torbjørnsen (alle ved Høgskulen på Vestlandet) introduserer kapittelet, Å høre til – Om inkludering av hørselshemmede elever i bostedsskolen, fra boken Tilpasset opplæring og Spesialpedagogikk i teori og praksis. Innenfor eller utenfor? (2020), Redigert av I. K.-A. G. Söderlund & B. Hvidsten. Utgitt av Fagbokforlaget.