1 av 3 Ungdatakonferansen 2016

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Ungdatakonferansen er en årlig møteplass mellom ungdomsforskere og praksisfeltet, der målet er å få mer kunnskap om trender og utviklingstrekk i ungdomstida.

Del 1 av 3 videoer fra Ungdatakonferansen 2016.

Vennskap

Hva betyr vennskap i vår tid? For mange handler ungdomstiden om å finne sin plass i et sosialt landskap der de jevnaldrende har stor betydning. Å ha venner er viktig for unges selvfølelse og identitetsutvikling. Men vennskap – og fravær av vennskap – er også utfordrende. Ungdata viser at stadig flere jenter mangler nære venner. Er det vanskeligere å etablere tette vennskap enn tidligere? Er det grunn til bekymring?

1 - Start

2 - Åpning ved prorektor Nina Waaler og etterhvert konferansier Linn Stalsberg.

3 - Vennskapets betydning i ungdomstida

4 - Vennskap i Ungdata,  Anders bakken, Nova, Høgskolen i Oslo og Akershus 

5 - Vennskapets sosiologi, Mira Aaboen Sletten, Nova, Høgskolen i Oslo og Akershus 

6 - Ensomhetens psykologi, Tilmann von Soest, Universitetet i Oslo 

7 - Spørsmål fra salen