1 av 2 Ungdatakonferansen 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Ungdatakonferansen er en årlig møteplass mellom ungdomsforskere og praksisfeltet, der målet er å få mer kunnskap om trender og utviklingstrekk i ungdomstida.

Ungdatakonferansen 2015 tar for seg sosiale forskjeller i ungdomstiden og hvordan oppvekst i familier med ulik økonomi og sosial status påvirker ungdommers hverdagsliv. Den ble ledet av Kari Anne Moe. 

Del 1 av 2 videoer fra Ungdatakonferansen 2015.

1 - Åpning av konferansen, Curt Rice, rektor ved HiOA 

2 - Sosiale forskjeller i unge liv, Anders Bakken, HiOA 

3 - Skole og overgang til voksenlivet 

4 - Møtet mellom hjem og skole, Unn- Doris K. Bæck, UiT Norges arktiske universitet 

5 - Frafall, alder og yrkesfagene, Kristoffer Chelsom Vogt, Universitetet i Bergen 

6 - På vei til jobb? Unge utenfor utdanning og arbeid, Christer Hyggen, HiOA 

7 - Spørsmål til de tre innlederne.