SAMSVAR: Pasienten i morgendagens helsevesen

Publisert 2019

Helsebudsjettet i Norge stiger for hvert år og har lenge vært den største posten i statsbudsjettet. Likevel er det aldri nok penger til å løse helseutfordringene. Å skape et mer bærekraftig helsevesen, forsøkes ved hjelp av teknologi. Det er en stor teknologioptimisme i vår tid og det er en stor teknologifrykt. Vi skal reddes av teknologi og vi rammes av den. I dette SAMSVAR - seminaret spør vi: - Hva gjør teknologi med morgendagens pasient og hva gjør pasienten med teknologien?

 1. Ordstyrer Ingvild Straume fra SK, introduserer seminaret.
 2. Innledninger
  1. Bjørn Hofmann, professor ved NTNU Gjøvik og Senter for medisinsk etikk ved, UiO: «Hvordan jeg har det? Et øyeblikk, jeg skal bare sjekke appen»
  2. Laurence Habib, instituttleder ved institutt for informasjonsteknologi, TKD: "Pasienten er blitt digital. Hva med helsepersonalet?"
  3. Marit Haldar, professor i sosiologi ved OsloMet og leder av forskningsgruppen WATT (Welfare Access Through Technology): "Den lønnsomme pasienten: Prioriteringskriterier i helsevesenet de siste tretti år"
 3. Kommentarer:
  1. Sigrid-Elisabeth Trandum, Kreftforeningen
  2. Kristin Brænden, No Isolation
  3. Reidun Norvoll, Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet
 4. Paneldebatt