Urinveissykdommer

Miniforelesning om urinveissykdommer. Videoen inngår i et helhetlig undervisningsopplegg i sykdomslære, gratis tilgjengelig på OsloMetX