UB - Universitetsbiblioteket

Finn fagressurser for DITT fag

948 views 23. mars 2021

Effektiv og opplysande veiledning i korleis du som student eller tilsett kan finne oppdaterte og kvalitetssikra fagressursar som er aktuelle for akkurat ditt fag.

Markering av Samenes Nasjonaldag 2021

250 views 18. mars 2021

Velkommen ved Curt Rice, rektor ved OsloMet Hilsen fra Sametinget - Inger Marit Eira-Åhrén, direktør for Sametinget Urfolk og pandemier ved Svenn-Erik Mamelund, forsker 1 ved OsloMet Urfolk og nasjonale minoriteter i skole og lærerutdanning ved Bengt Ove Andreassen, professor UiT og Torjer A. Olsen, professor UiT Hilsen fra Samisk...

Lydopptaker PMD 661

287 views 18. februar 2021

En enkel innføring i bruk av lydopptaker Marantz PMD 661. Er du ansatt eller student ved OsloMet kan du låne denne i AV-utlånet (oslomet.no)

How to install EndNote?

494 views 26. januar 2021

Guide on how you, as an OsloMet student, can install the reference handling tool EndNote. OsloMet University Library

intro til Cloudinary

260 views 20. januar 2021

Skylagringstjenesten Cloudinary er et lett og godt verktøy for å håndtere bilder som du vil bruke i nettkurs.

Sidelengde i nettkurs

281 views 20. januar 2021

Hva er fornuftig sidelengde i et nettkurs? Dosent Helge Høivik kommer med noen eksempler.

Analyse med Insights

187 views 14. januar 2021

Kort introduksjon til analyseverktøyet Insights i Open edX. Videoen inngår i Bokskapet sitt PISA-kurs. OsloMetX (tidligere Bokskapet)

Introduksjon til analyse i PISA-kurset

300 views 14. januar 2021

Helge Høivik introduserer analysedelen i PISA-modellen. Videoen inngår i Bokskapet sitt PISA-kurs. OsloMetX (tidligere Bokskapet)

Hvordan lage drag and drop i open edX?

235 views 14. januar 2021

Kort introduksjon til hvordan lage en drag and drop oppgave i Open edX. Videoen inngår i Bokskapet sitt PISA-kurs.OsloMetX (tidligere Bokskapet)

Universell utforming: Overskrifter og tekst

262 views 14. januar 2021

Verdt å vite når du skal jobbe med universell utforming av tekst i Open edX.

Aksjonslæring

293 views 14. januar 2021

Kort introduksjon til hva aksjonslæring er. Videoen inngår i Bokskapet sitt PISA-kurs. OsloMetX (tidligere Bokskapet)

Marginer rundt bilder i edX

240 views 14. januar 2021

Tutorial for hvordan du kan legge inn marginer rundt bildene i edX slik at bildet ikke ligger klint inntil teksten.