TKD - Teknologi, kunst og design

Integreasjon ved substitusjon

319 views 9. april 2015

Integrasjon

472 views 9. april 2015

Video 3 av 3.

Integrasjon

394 views 9. april 2015

Video 2 av 3.

Integrasjon

637 views 9. april 2015

Video 1 av 3.

Smarte tekstiler (kort versjon)

350 views 4. juni 2015

Tverrfaglig samarbeid. Tema: smarte tekstiler