TKD - Teknologi, kunst og design

Rita Rohdin Nyhuus - Street art

619 views 14. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Polynom tilnærming av deriverbare funksjoner

457 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Mer om deriverbare funksjoner

387 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 7 Datapath

433 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 Assembler

410 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 6b Sekvensiell logikk, design

524 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 6a Sekvensiell logikk, vipper

520 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 4 Karnaugh-diagrammer

449 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 3 Spesielle tallsystemer

509 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 2 Tallsystemer

449 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 1b Boolske funksjoner

472 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 1a Boolsk algebra

500 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.