TKD - Teknologi, kunst og design

3c Kontinuerlige funksjoner 2

417 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

3b Kontinuerlige funksjoner 1

368 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

3a Funksjoner

555 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

2a Andregradslikninger

358 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

2b Tredjegradslikninger

388 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

1b Elementære likninger - Likninger med to ukjente

539 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

1a Elementære likninger - Likninger med én ukjent

587 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Integrasjon ved substitusjon 2

494 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Delbrøkoppspalting 3

650 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video 1 av 2.

Delbrøkoppspalting

517 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video 1 av 2.

Delbrøkoppspalting

451 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Video 2 av 2.