TKD - Teknologi, kunst og design

3c Kontinuerlige funksjoner 2

429 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

3b Kontinuerlige funksjoner 1

381 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

3a Funksjoner

563 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

2a Andregradslikninger

385 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

2b Tredjegradslikninger

404 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

1b Elementære likninger - Likninger med to ukjente

553 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

1a Elementære likninger - Likninger med én ukjent

596 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

2/2 Integrasjon ved substitusjon

531 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

3/4 - Delbrøkoppspalting 3 - første del

679 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

1/4 - Delbrøkoppspalting 1

550 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

2/4 - Delbrøkoppspalting 2

478 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel