Tilrettelegging for kunnskapsbasert praksis

Denne videoen er mer enn 2 år gammel

Det er mye man kan gjøre for å legge til rette for at helsepersonell kan jobbe kunnskapsbasert. Natalia Lund forteller om noen av erfaringene hun har med seg fra sin arbeidsplass.