Tilkobling av kondensator mikrofon MOK HD

Filmen syner korleis ein kobler til kondensatormikrofon til videokamera og korleis ein sett lydnivå. 
Denne filmen er laga for bruk på grunnkurset; MOK, multimedial produksjon 1700.