Tagget med levekår

Lunsjpåfyll: Levekårsundersøkelse blant innvandrere

337 views 1. november 2018

I denne utgaven av Lunsjpåfyll presenterer Kristian Tronstad en NIBR-rapport som viser at innvandrere er langt mer utsatt for opphopning av levekårsproblemer enn folk flest.