Tagget med kari høium

Helsekommunikasjon - Hør hva mor har å si

500 views 1. februar 2022

Torunn Erichsen intervjuer Kari Høium. Kari har møtt foreldre som har barn med epilepsi. Foreldrene delte sine erfaringer om møte med helsevesenet. Flere av disse erfaringene omtales som både provoserende og deprimerende. God helsekommunikasjon og veiledning "går ikke bare av seg selv". Lær mer om dette i læreverket Epilepsi og helseveiledning...

Kollegaveiledning

1.926 views 26. januar 2016

Case: kollegaveiledning. Vernepleierutdanningen.

Veiledningssamtale der studenten opplever problemer

1.126 views 26. januar 2016

Vernepleierutdanningen: Hvordan man kan veilede en student som opplever problemer på praksisstedet.

Veiledningssamtale med student tidlig i praksisforløpet

1.057 views 26. januar 2016

Vernepleierutdanningen: Veiledningssamtale med student tidlig i praksisforløpet

Studentveiledning - Oppstartsamtale fokus veileder

15.697 views 26. januar 2016

Studentveiledning - Oppstartsamtale med fokus på veileder Vernepleierutdanningen

Studentveiledning - Oppstartsamtale fokus student

849 views 26. januar 2016

Publisert 2016 Studentveiledning. Oppstartsamtale i praksis veileder student med fokus på studenten.

Veiledningssamtale med student etter omvisning første dag

882 views 26. januar 2016

Vernepleierutdanningen: Veiledningssamtale med student etter omvisning i miljøet på praksisstedet første dag.