Tagget med eldre

Sykehjemmene serverer mye rødt kjøtt og har dermed høyt klimautslipp

192 views 10. november 2023

I videoen forteller prosjektkoordinator innen klimavennlige anskaffelser, Sigrid Vigdisdatter Berg om hvordan de kartlegger matforbruket i forbindelse med at de har begynt å jobbe med bærekraftig mat. Hva er bærekraftig mat på sykehjem spør hun. Det er forskjell på utslippstall fra andre enheter i kommunen og sykehjemmene. Det er vanskelig å...

older people, media literacy, media education, teacher education

128 views 1. juli 2022

Presentation of the article by Marjo Joshi and Mauri Kantola, published in Seminar.net Vol. 18 No 1 (202). Read online: older people, media literacy, media education, teacher education

Teacher Students’ Designing Media Education for Older People: Creative and Need-Based Pedagogies...

154 views 1. juli 2022

Presentation of the article by Susanna Rivinen, Päivi Rasi, Hanna Vuojärvi and Sirpa Purtilo-Nieminen, published in Seminar.net Vol. 18 No 1 (2022). Read online at https://doi.org/10.7577/seminar.4075

Fra vugge til grav – konturene av en aldersnøytral velferdsstat

282 views 25. mai 2022

I denne videoen tar forsker Axel West Pedersen opp spørsmål knyttet til rettferdighet og fordeling av tjenester og penger mellom to utsatte grupper i befolkningen – de eldre og barnefamiliene.

SAMSVAR-spesial: Oslo - en god by å bli eldre i?

936 views 8. januar 2021

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Første del av en debattserie om utviklingen av en aldersvennlig by. Den er arrangert av HiOA i samarbeid med Oslo kommune, og handler om byliv, nærmiljø, fysisk aktivitet og uteområder. I dette SAMSVAR - seminaret spør vi: Hvordan skaper vi gode byrom som seniorer føler seg hjemme i? Hva innebærer...

Legemiddelgjennomgang

800 views 3. juni 2016

Publisert 2016 Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender" har utviklet mange tiltakspakker for å bedre pasientsikkerheten i norsk helsevesen, deriblant tiltakspakke for systematiske, tverrfaglige legemiddelgjennomganger - LMG. Denne filmen er en dramatisering av en systematisk, tverrfaglig legemiddelgjennomgang. Filmen har...