Tagget med bokskapet

4 of 6 Quantitative Methods: Bivariate

513 views 7. mai 2021

The videos in this series are produced by Associate Professor David Jahanlu and is a part of the course Applied Statistics.

5 of 6 Quantitative Methods: Bivariate

478 views 7. mai 2021

The videos in this series are produced by Associate Professor David Jahanlu and is a part of the course Applied Statistics.

6 of 6 Quantitative Methods: Bivariate

426 views 7. mai 2021

The videos in this series are produced by Associate Professor David Jahanlu and is a part of the course Applied Statistics.

1 of 2 Quantitative Methods: Boxplot - Part 1

407 views 7. mai 2021

The videos are produced by Associate Professor David Jahanlu and is a part of the course Applied Statistics.

2 of 2 Quantitative Methods: Bocplot - Part 2

34 views 7. mai 2021

The videos in this series are produced by Associate Professor David Jahanlu, and is a part of the course Applied Statistics.

Quantitative Methods: Cross-sectional

600 views 7. mai 2021

The videos in this series are produced by Associate Professor David Jahanlu, and is a part of the course Applied Statistics.

Cross-sectional Study

698 views 7. mai 2021

The videos in this series are produced by Associate Professor David Jahanlu and is a part of the course Applied Statistics.

Quantitative Methods: Types of articles

678 views 7. mai 2021

The videos in this series are produced by Associate Professor David Jahanlu and is a part of the course Applied Statistics.

Open edX- Insights om oppgaver

77 views 22. april 2021

Kort introduksjon til Open edX Insights og hvordan analysere programmerte oppgaver. Videoen inngår i Bokskapet sitt PISA-kurs. https://bokskapet.oslomet.no/

Er fokusgrupper nødvendig?

60 views 22. april 2021

Høgskolelektor Kari G. Vikestad forteller om sine erfaring ved bruk av POS'er i undervisningen.

Evaluer digititale læreverk med fokusgrupper

49 views 22. april 2021

Høgskolelektor Kari G. Vikestad forteller om sine erfaring ved bruk av POS'er i undervisningen.

Gevinster ved bruk av fokusgrupper

32 views 22. april 2021

Høgskolelektor Kari G. Vikestad forteller om sine erfaring ved bruk av POS'er i undervisningen.