Er fokusgrupper nødvendig?

Høgskolelektor Kari G. Vikestad forteller om sine erfaring ved bruk av POS'er i undervisningen.