Tagget med 2018

Bruk av skilletrakt

687 views 30. november 2018

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Videoen viser hvordan man bruker en skilletrakt.

Bruk av målekolbe

248 views 30. november 2018

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Videoen viser hvordan man bruer en målekolbe.

Bruk av fullpipette

745 views 30. november 2018

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Videoen viser hvordan man bruker en fullpipette.

Vakuumfiltrering

694 views 30. november 2018

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Videoen viser vakuumfiltrerings-teknikk.

TLC

474 views 30. november 2018

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Videoen viser hvordan man utfører en TLC analyseteknikk.

DARE - a research project about young people and radicalisation

376 views 29. november 2018

This video is more than two yeaars old. DARE - Dialogue about Radicalisation and Equality - is a research project that investigates how young people aged between 12 and 30 respond to messages and agents of radicalisation. DARE includes 15 partners in 13 countries - Belgium, Croatia, France, Germany, Greece, Malta, Norway, Poland, Russian...

Slik studerer du bedre

627 views 26. november 2018

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Følg disse tipsene før eksamen!

Kohortestudier vs Kasus kontroll-studier

2.269 views 23. november 2018

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Her gjennomgås hovedforskjellene på kohortstudier og kasus-kontroll-studier. Denne videoen er på bachelornivå.

Kohortstudier vs. kasus-kontroll-studier for viderekommende

1.820 views 23. november 2018

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Denne gjennomgangen er for viderekommende som alt kjenner til kohortstudier og kasus-kontroll-studier. ELI-PRO står for Explain Like I'm Professional. Det gjennomgås hvordan man beregner effekt i de ulike studiene. Stikkord er odds ratio, og relativ risiko.

Kasus-kontroll-studier

1.807 views 23. november 2018

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Dette er en ELI5-video, det står for Explain Like I'm Five, så her får man en enkel forklaring på hva en kasus-kontroll-studie er.

Hva er en kohortstudie?

1.463 views 23. november 2018

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.. ELI5 står for Explain Like I'm Five, så her får man en veldig lettfattelig forklaring på hva en kohortstudie er.

Lunsjpåfyll: kroppspositivisme - retten til å eie seg selv

510 views 22. november 2018

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Dette lunsjpåfyllet holdes av Carina Elisabeth Carlsen, vernepleier og masterstudent i Empowerment og helsefremmende arbeid ved OsloMet. I tillegg er hun kroppsaktivist, feminist og samfunnskritiker, og har de senere årene blitt en viktig stemme i kroppsdebatten.