Kohortstudier vs. kasus-kontroll-studier for viderekommende

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Denne gjennomgangen er for viderekommende som alt kjenner til kohortstudier og kasus-kontroll-studier. ELI-PRO står for Explain Like I'm Professional. 
Det gjennomgås hvordan man beregner effekt i de ulike studiene. Stikkord er odds ratio, og relativ risiko.