Tagget med 2018

Hvordan analysere oppgavetekst fra lærer (Yrkesfaglærerutdanning)

947 views 27. mars 2018

Yrkesfaglærerutdanningen. Analysen brukes videre til å vise hvordan delene i besvarelsen bør henge sammen

Hvordan analysere oppgavetekst fra lærer (Barnehagelærerutdanning)

1.099 views 27. mars 2018

Barnehagelærerutdanningen Analysen brukes videre til å vise hvordan delene i besvarelsen bør henge sammen.

I-SPAD conference

266 views 26. mars 2018

Welcome to PisaX

270 views 20. mars 2018

Helge Høivik gives an introduction to PisaX

Broen til fremtiden 2018 3/6: Klimapolitikk - by og land

535 views 19. mars 2018

En uformell gjennomgang av valgresultatet viser en tydelig tendens til at klima var viktigere for folk i de store byene enn i distriktene. Hvordan kan vi byggen en bro mellom by og distrikt? De som uttaler seg om dette: - Hanna Kvamsås (Rokkansenteret), - Anja Bakken Riise (Framtiden i våre hender), - Ann Merete Furuberg (Norsk bonde- og...

Finn ut hva du skal lære før du starter å lese

1.559 views 14. mars 2018

Noen enkle, men smarte ting å tenke på som kan gjøre at du leser bedre.

Insights i EdX

366 views 9. mars 2018

Dosent Helge Høivik forteller om statistikkverktøyet Insights i nettkursplattformen EdX.

The LMS Market

322 views 8. mars 2018

The global market for Learning Management Systems is highly competitive. The video presents main market trends in North America and Europe in the years after 2000.

PISA X

296 views 8. mars 2018

What do you learn in the online course PISA-X? The video presents the main goals of the course.

Feedback to students #1

459 views 8. mars 2018

When students answer questions in edX courses it is possible to provide feedback that is dependent on what they answer. The video gives an example, using a question about Indo-European languages.

Introduksjon til casestudier

416 views 7. mars 2018

Introduksjonsforelesning av Jan Merok Paulsen til temaet "casestudier" som inngår i rektorutdanningen.

Introduksjon til teamarbeid og teamutvikling

577 views 7. mars 2018

Introduksjonsforelesning av Jan Merok Paulsen til temaet "teamarbeid og teamutvikling" som inngår i rektorutdanningen.