Tagget med 2018

PISA X

305 views 8. mars 2018

What do you learn in the online course PISA-X? The video presents the main goals of the course.

Feedback to students #1

470 views 8. mars 2018

When students answer questions in edX courses it is possible to provide feedback that is dependent on what they answer. The video gives an example, using a question about Indo-European languages.

Introduksjon til casestudier

430 views 7. mars 2018

Introduksjonsforelesning av Jan Merok Paulsen til temaet "casestudier" som inngår i rektorutdanningen.

Introduksjon til teamarbeid og teamutvikling

606 views 7. mars 2018

Introduksjonsforelesning av Jan Merok Paulsen til temaet "teamarbeid og teamutvikling" som inngår i rektorutdanningen.

Ungdata Junior infofilm

774 views 22. februar 2018

Kunst- og håndverkkonferansen 2018

439 views 14. februar 2018

Konferanse for lærere i kunst og håndverk. Arrangementet ble holdt fredag 26. januar 2018 på OsloMet.

Pisa time planning

307 views 13. februar 2018

Høivik explains time planning in making courses in Edx.

Introduction to Studio

338 views 13. februar 2018

Introduction to how to use the studio on Edx.

SAMSVAR - Innvandreres møte med helsevesenet

444 views 2. februar 2018

De siste tiårene har Norge opplevd økt innvandring. I dette SAMSVAR - seminaret spør vi: - Hva betyr dette for etterspørselen av offentlige helsetjenester, og hvor godt forberedt er tjenestene på å møte de nye brukernes behov? Skyldes «underforbruket» av offentlige helse- og omsorgstjenester i mange innvandrergrupper at de har bedre helse enn...