Tagget med 2018

KDA - Ildsjelprisen

256 views 10. april 2018

TKD - De gode eksemplene

411 views 10. april 2018

Hvordan knytte refleksjon til teori

1.517 views 27. mars 2018

Gjennom utdrag fra studenttekster vises det hvordan refleksjon kan knyttes til faglitteratur

Hvordan redegjøre

1.856 views 27. mars 2018

Eksempel på hva som kreves i en redegjøring vist gjennom en studenttekst fra barnehagelærerutdanninga

Struktur

1.622 views 27. mars 2018

Videoen viser den enkleste formen for struktur kalt "fisken" og har en skriveøvelse om hvordan å lage disposisjon

Hvordan snevre inn en problemstilling

1.392 views 27. mars 2018

Videoen har skriveøvelser som hjelper i arbeidet med å lage problemstilling.

Hvordan drøfte

3.123 views 27. mars 2018

Et eksempel på hvordan man kan drøfte i en bacheloroppgave fra vernepleie