Svar på et brev i Public 360

Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) forklarer hvordan du skriver et svarbrev til mottaker, direkte i Public 360.

  1. Hvor finner jeg dokumentene jeg skal besvare
  2. Hvordan skrive svar på et brev
  3. Hvordan bruke standardtekster
  4. Hvordan lagre brev i P360
  5. Hvordan sende brev til godkjenning
  6. Hvordan ser jeg at leder har godkjent brevet mitt
  7. Send ut brev til mottaker