Studentdemokrati og klassetillitsvalgt

Denne videoen er mer enn 2 år gammel

Klassetillitsvalgte er førstelinja i studentdemokratiet. Det er underviserne som må sørge for at det velges klassetillitsvalgte, sette av tid, og gi informasjon som alt ligger på studentparlamentets nettsider.