Stemmebruk i video

Energi har mye å si, særlig når du skal lage voice-over på videoene dine.