Tagget med energi

Energi og miljø i bygg – ingeniør

909 views 16. januar 2023

Energi og miljø i bygg – ingeniør

Stemmebruk i video

444 views 18. november 2020

Energi har mye å si, særlig når du skal lage voice-over på videoene dine.

Bygg- og energiteknikk

407 views 22. november 2019

Byggingeniører og energi og miljø i bygg-ingeniører har siden våre første byggverk vært med på å forme verden vi lever i, og funnet løsninger for å gjøre det umulige mulig. Nå står vi overfor enorme utfordringer de kan hjelpe oss med... Finn ut mer på Institutt for bygg og energiteknikk på OsloMet.

Civil Engineering and Energy Technology

478 views 22. november 2019

Construction engineers and Energy and Indoor Environment in Buildings engineers have been helping to shape the world we live in since our first construction, and have found solutions to make the impossible possible. Now we are facing enormous challenges they can help us with ... Find out more at the Department of Civil Engineering and Energy...