Seksuell helse og kunnskapsspredning

Publisert 2019

Dosent Kristina Areskoug- Josefsson redegjør for betydningen av kunnskapsspredning.

Hun gir eksempler på studentarbeid som har vist en forskjell og fått stort gjennomslag i praksis og viser til noen fremgangsmåter.