SAMSVAR: Ungdom, psykisk helse og helsesøstrenes rolle

I dette SAMSVAR - seminaret spør vi: - Vet ansatte i skole, helse- og sosialtjenestene for lite om hvordan de skal takle ungdoms psykiske helseplager?

Ordstyrer er Lars B. Kristofersen, ved NOVA.

Innleggene:

  1. Mira Aaboen Sletten, forsker ved NOVA: Psykiske plager blant ungdom - og hva ungdom selv tror er årsaken.
  2. Lisbeth Gravdal Kvarme, førsteamanuensis fra Fakultet for helsefag ved HiOA: Hvilken rolle har helsesøster overfor sosialt sårbare barn og unge?
  3. Julia Köhler-Olsen, førsteamanuensis fra fakultet for samfunnsfag ved HiOA: Lovverket skal verne barn og unge. Gjør loven det?

Kommentarer ved:

  1. Lone Kjær, leder av Landsgruppen for helsesøstre avdeling Oslo, Norsk sykepleierforbund
  2. Ingunn Holden Bergh, seniorrådgiver, Divisjon for folkehelse, Helsedirektoratet
  3. Gro Kristiansen, fagkoordinator, Organisasjonen Voksne for barn

Paneldebatt