SAMSVAR: Ungdom, psykisk helse og helsesøstrenes rolle

I dette SAMSVAR - seminaret spør vi: - Vet ansatte i skole, helse- og sosialtjenestene for lite om hvordan de skal takle ungdoms psykiske helseplager?

Ordstyrer er Lars B. Kristofersen, ved NOVA.

Innleggene:

1 - Mira Aaboen Sletten, forsker ved NOVA: Psykiske plager blant ungdom - og hva ungdom selv tror er årsaken.

2 - Lisbeth Gravdal Kvarme, førsteamanuensis fra Fakultet for helsefag ved HiOA: Hvilken rolle har helsesøster overfor sosialt sårbare barn og unge?

3 - Julia Köhler-Olsen, førsteamanuensis fra fakultet for samfunnsfag ved HiOA: Lovverket skal verne barn og unge. Gjør loven det?

Kommentarer ved:

4 - Lone Kjær, leder av Landsgruppen for helsesøstre avdeling Oslo, Norsk sykepleierforbund

5 - Ingunn Holden Bergh, seniorrådgiver, Divisjon for folkehelse, Helsedirektoratet

6 - Gro Kristiansen, fagkoordinator, Organisasjonen Voksne for barn

7 - Paneldebatt