RLE på lærerutdanningen

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Videoen gir et innblikk i fordypningsfaget i RLE på grunnskolelærerutdanningen, og retter seg mot studenter som skal gjøre et fagvalg.