RLE fagvalgsvideo

Videoen gir et innblikk i RLE-faget ved lærerudanningen.