Restanseoppfølging i Public 360 – Få oversikt over ubehandlede dokumenter i din seksjon

Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) forklarer hvordan du som leder kan få oversikt og holde orden på dokumenter mottatt i din seksjon.