Restanseoppfølging i Public 360 – Få oversikt over ubehandlede dokumenter i din seksjon

Få oversikt og hold orden på at dokumenter mottatt i din seksjon blir besvart innen frist.