Projeksjonsbilder CT

Publisert 2019

Førsteamanuensis Audun Sanderud forklarer hva multiplanar reconstruction - MPR er innenfor CT-undersøkelser.