Partialtrykk

Oksygenflyten i kroppen vår drives av forskjeller i partialtrykk. Hva betyr det? Og hvordan funker det?

Underviser heter Ole Magnus Filseth og jobber som klinikkoverlege ved akuttmedisinsk klinikk, UNN. Videoen inngår i et læreverk om hjerte- lunge-fysiologi laget i samarbeid med OsloMet, Fysioterapiforbundet og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).