Organisasjonskultur - 3/4

Publisert 2016

Video 3 av 4. Ann Kristin Larsen fra institutt for barnehagelærerutdanning snakker om organisasjonskultur.