Organisasjonskultur - 2 av 4

Publisert 2016

Video 2 av 4. Ann Kristin Larsen fra institutt for barnehagelærerutdanning snakker om organisasjonskultur.