Norskopplæring med flerspråklig støtte - et webinar

Anne Grete Tøge og Sigridur Vilhjalmsdottir presenterer funn fra en studie av norskopplæring med flerspråklig støtte der deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn lærer norsk med hjelp av en morsmålsassistent.

Studien viser at opplæring med flerspråklig assistent kan gjøre det lettere for deltakere å forstå hva som blir sagt, redusere stress og hjelpe deltakeren med å konsentrere seg.